Månadens nyhetsbrev från Carliot handlar om den vackra ön Sardinien med sina goda viner.
Här finns också länk till goda recept på en sardisk festmåltid!

Läs mer!